Účinné metódy boja proti vysokej vlhkosti v dome

Vysoká vlhkosť v obytných priestoroch je dnes naliehavým problémom nielen pre bytové domy, ale aj pre súkromný sektor, pretože domy a prístavby sú v priamom kontakte s pôdou, podzemnou vodou a drenážnymi systémami. Preto sme sa pokúsili zhromaždiť dôležité informácie, ako si môžete v prípade vzniku takéhoto problému pomôcť.

Je vlhkosť dobrá alebo zlá?

Vlhkosť v dome vyvoláva vývoj húb a plesní, ničí dokončovacie materiály a čo je najdôležitejšie - poškodzuje vaše zdravie, čo z dlhodobého hľadiska vedie k neočakávaným nákladom a času na odstránenie týchto problémov. Ukazovateľ vlhkosti v rozmedzí 40 – 60 % sa považuje za normálnu úroveň , pričom prekročenie tejto prahovej hodnoty spôsobuje obyvateľom pocit nevoľnosti, alergické reakcie, astmu, bronchiálne a respiračné ochorenia. Príčinami týchto chorôb sú spory húb, ktoré sa rýchlo šíria po celej miestnosti s neustále vysokou vlhkosťou. Najzraniteľnejšie pre nich sú ľudia so slabou imunitou, dôchodcovia a deti. Preto je veľmi dôležité včas zistiť a odstrániť príčiny a následky nadmernej vlhkosti v súkromných domoch a obytných priestoroch.

Ako a prečo sa v dome vytvára vlhkosť?

Vlhkosť je hodnota charakterizovaná obsahom vodnej pary v atmosfére, resp. úroveň vlhkosti závisí od objemu kondenzovanej vlhkosti. Než zistíte, ako vlhkosť v dome odstrániť, musíte vedieť, prečo k nej dochádza. Pravidlom býva, že v súkromných domoch existuje viac dôvodov pre nadmernú vlhkosť ako v bytových domoch.

Faktory vlhkosti

Hlavným faktorom vysokej vlhkosti v súkromných domácnostiach je zlá ventilácia. Ak je narušená alebo nefunguje cirkulácia vzduchu medzi miestnosťou a vonkajším prostredím, nadbytočná vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na povrchoch vo forme malých kvapôčok. Na tento proces sú najviac náchylné rohové a spodné časti stien, zóny blízko stropu a rámy okien. Vysoká vlhkosť môže byť výsledkom nekvalitných stavebných prác alebo opráv. Zlé vodotesnosť a presakovanie vodovodných potrubí často vedú k zaplaveniu suterénu. Steny suterénu sa zvyčajne kombinujú s pásovým základom. Preto podzemná voda v kontakte s povrchom stien, ktoré majú pórovitú štruktúru, preniká dovnútra a stáva sa zdrojom vlhkosti a plesní tak v suteréne, ako aj v miestnostiach nad ňou. Samozrejme, dôležitým dôvodom nadmernej vlhkosti v domoch je životne dôležitá činnosť samotnej osoby. Pranie, žehlenie, čistenie, varenie, sprchovanie alebo kúpanie - to všetko súvisí s procesmi odparovania. Napríklad rodina 4 osôb denne môže vytvoriť až 10 litrov vody vo forme pary. Sekundárne príčiny vlhkosti sú: časté zalievanie izbových rastlín, nesprávne nainštalované kuchynské spotrebiče a zle izolované steny.

Ako vyriešiť problémy s vysokou vlhkosťou v súkromnom dome

Po identifikácii príčin tohto problému sa samozrejme uplatňuje súbor opatrení na odstránenie nadmernej vlhkosti v dome alebo byte. Pretože to priamo ovplyvňuje, aký spôsob riešenia problému bude zahrnutý.

Ako odstrániť vlhkosť v dome skôr, ako vám spôsobí vážne problémy?

Pri stavbe nového domu alebo pri rekonštrukcii starého by sa mala venovať osobitná pozornosť drenážnym systémom, ktoré v budúcnosti ochránia vaše „hniezdo“ pred škodlivými účinkami vonkajších a vnútorných podzemných vôd. Tu je vhodné zvoliť kvalitnú hydroizoláciu strechy a všetkých ostatných častí domu, ktoré môžu prísť do kontaktu s vodou. Ak je príčinou zvýšenej vlhkosti zlá hydroizolácia suterénu alebo základu, musí sa opraviť. Pri výstavbe nového domu je preto vyberaná vodorovná hydroizolácia, a ak sa tak nestane, bude potrebné vykopať priekopy okolo domu a urobiť vertikálnu hydroizoláciu. Znížiť vlhkosť môžete aj dôkladnou hydroizoláciou balkóna, nesmiete teda zabudnúť ani na jeden prvok, ktorý môže vlhkosť v dome spôsobiť. Ako vidíte, je veľmi dôležité a musíte monitorovať úroveň vlhkosti, aby ste si nepoškodili vaše zdravie a zdravie svojich blízkych, a aby nedošlo k zničeniu a poškodeniu konštrukcie stavby. Ak sa zistia príčiny zvýšenej vlhkosti, je potrebné sa nimi zaoberať - vo väčšine prípadov bude univerzálnym spôsobom riešenia zvýšenej vlhkosti aj odvlhčovač, ktorý je výhodný tak z ekonomického, ako aj funkčného hľadiska.

Publikované: 01. 10. 2019 / Aktualizované: 07. 06. 2023

Kategória: Bývanie

Autor: Viola Vondráková