Odpad - nutné zlo, s ktorým sa musíme naučiť žiť

Odpad. Slovo, ktoré v nás vyvoláva skôr negatívne emócie. Hromadí sa nám v bytoch, na uliciach, v oceánoch. A čo s ním? Ako sa ho zbaviť zodpovedne a s ohľadom na životné prostredie?

V tomto článku sa pozrieme na problematiku odvozu komunálneho odpadu, zodpovieme najčastejšie otázky a poradíme, ako s ním správne nakladať.

Kto môže odvážať komunálny odpad?

Zvoz komunálneho odpadu nie je len tak pre niekoho. Musí ho vykonávať firma, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu a spĺňa prísne legislatívne požiadavky. To je dôležité pre zabezpečenie kontroly nad nakladaním s odpadmi a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Mobilný zber odpadu

Mobilný zber odpadu, či už formou dodávky alebo iného mobilného zariadenia, je skvelou službou pre občanov. Umožňuje im zbaviť sa špecifických druhov odpadu, ktoré do bežného odpadkového koša nepatria. Je ale dôležité si uvedomiť, že aj za mobilný zber sa môže platiť. Pokiaľ je zaň poskytovaná protihodnota, či už finančná alebo vecná, jedná sa o výkup odpadov a firma, ktorá ho vykonáva, musí spĺňať aj ďalšie legislatívne požiadavky.

Registrácia na zber a prepravu odpadov

Každý, kto zbiera odpady bez prevádzkovania zberného zariadenia (napr. zberný dvor), sa musí do 14 dní od začatia činnosti zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu.

Čo s odpadom, keď ho nemôžeme dať do smetiaka?

Pre rôzne druhy odpadu existujú rôzne spôsoby likvidácie. Nie všetko patrí do smetiaka na zmiešaný odpad. Existuje celý rad zberných dvorov a špecializovaných zberných miest, kam môžeme odviezť:

Triedenie odpadu - cesta k zodpovednému nakladaniu s odpadmi

Triedenie odpadu je jedným z najdôležitejších krokov k zodpovednému nakladaniu s odpadmi. Vďaka triedeniu sa môžeme zbaviť veľkého množstva odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach, a zároveň môžeme recyklovať materiály a znova ich využiť.

Odpad je súčasťou nášho života. Naučiť sa s ním správne nakladať je nevyhnutné pre ochranu životného prostredia a zabezpečenie zdravej budúcnosti pre nás aj pre ďalšie generácie.

Publikované: 30. 03. 2024

Kategória: Lifestyle

Autor: Jana Sýkorová