Liečba onkologických ochorení pomocou lúčov

Ožarovanie alebo rádioterapia patrí v súčasnosti k najúčinnejším spôsobom liečby rakoviny. V Česku sa s ňou stretne polovica onkologických pacientov.

Cieľom rádioterapie je zničenie nádoru pomocou protónového alebo fotónového lúča. Zároveň je však žiadúci čo najmenší dopad žiarenia na okolité zdravé tkanivá a orgány. Rádioterapiu niekedy lekári využívajú na zmenšenie nádoru ešte pred tým, než ho operačným zákrokom odstránia.

Najčastejšie ale ožarovanie prebieha až po operácii, niekedy aj v kombinácii s chemoterapiou, alebo inými liečebnými metódami. Uplatňuje sa tiež u pokročilých neoperovateľných nádorov.

Ako funguje liečba ožarovaním?

Základným princípom je ožiarenie nádorových buniek, ktoré sú citlivejšie ako zdravé bunky, a vďaka tomu je možné nádor ožarovaním zničiť. Ožiarené bunky sa nemôžu rozmnožovať a umierajú.

Avšak v rámci liečby rakoviny je dôležité jej včasné odhalenie a na to nadväzujúce stanovenie správneho liečebného postupu. Napríklad v Protonovom centre v Prahe je k dispozícii tím popredných odborníkov z radov onkológov i diagnostikov, ktorý vďaka svojim skúsenostiam a moderným diagnostickým prístrojom stanovuje postup liečby vrátane jej načasovania tak, aby sa zaistil maximálny liečebný efekt.

Protónová rádioterapia

Základom tohto typu ožarovania je protónový lúč, ktorý je možné s veľkou presnosťou zamieriť iba do nádoru. Jeho hlavnou prednosťou je, na rozdiel od fotónového ožarovania, že dokáže ochrániť zdravé orgány a tkanivá v okolí nádoru a za nádorom.

Výrazne tak v porovnaní s fotónovou terapiou znižuje riziko vzniku komplikácií a nežiaducich účinkov, zvyšuje šancu na lepšiu kvalitu života po liečbe a úspešnosť liečby. Protónovou rádioterapiou možno liečiť široké spektrum diagnóz: napríklad rakovinu prostaty, prsníka, malígne lymfómy, ďalej potom nádory hlavy a krku, centrálne nervové sústavy, zažívacieho traktu, ochorenia pečene a pľúc alebo nádorové ochorenia u detí.

Ako prebieha liečba v pražskom Protónovom centre?

  • Liečba môže prebiehať v kombinácii s iným typom liečby, pred aj po operácii nádoru.
  • Pred samotným ožiarením pacient absolvuje niekoľko ďalších vyšetrení, vďaka ktorým lekári môžu presne naplánovať liečbu. Môže sa jednať o magnetickú rezonanciu alebo PET/CT. Pacient má svojho koordinátora, s ktorým môže prebrať všetky prípadné otázky. Koordinátor tiež pacienta prepojí s lekárom, dohovára termíny vyšetrenia a vôbec zaistí všetko potrebné.
  • Vstupné vyšetrenie, ktoré trvá 30 až 45 minút, je pre pacienta prvým kontaktom s jeho ošetrujúcim lekárom. Jedná sa o konzultáciu, na ktorej sa pacient dozvie o možnostiach liečby jeho ochorení, o charaktere liečby, dĺžke trvania rádioterapie a prípadných vedľajších účinkoch a ich ošetrovaní.
  • Ak je pacient vhodný na protónovú liečbu a súhlasí s ňou, začnú sa vyšetrenia, ktoré sú potrebné na prípravu ožarovacieho plánu. Ide najmä o nebolestivé CT vyšetrenie.
  • Na základe obrazovej dokumentácie z plánovacieho CT pripraví tím lekárov a fyzikov ožarovací plán, podľa ktorého potom liečba prebieha. Plán určuje okrem iného aj to, z akých smerov a s akou intenzitou bude protónový zväzok nádor ožarovať.
  • Poloha pacienta sa počas ožarovania starostlivo sleduje a kontroluje podľa vyhotovených plánov a modelov. Pri prvom ožiarení sú prítomní lekár aj fyzik a kontrolujú polohu pacienta aj všetky dôležité parametre ožiarenia.
  • Spravidla raz týždenne prebieha počas rádioterapie kontrolné vyšetrenie u ošetrujúceho radiačného onkológa.

Celkový počet ožiarení je u každého pacienta iný, záleží na rozsahu ochorenia. Obvykle sa jedná o 15 až 40 ožiarení, 5× za týždeň. Samotné ožarovanie trvá len niekoľko minút a je úplne bezbolestné. Dĺžka liečby závisí od konkrétnej diagnózy, väčšinou sa ale pohybuje medzi dvoma a siedmimi týždňami. Pacienti dochádzajú do pražského Protónového centra každý deň okrem víkendov a sviatkov.

Pacient s diagnostikovaným onkologickým ochorením môže bez odporúčania lekára požiadať v Protonovom centre o bezplatnú konzultáciu. Počas nej lekári posúdia, či je pacientova diagnóza vhodná na liečbu protónovou rádioterapiou.

Pre pacientov, ktorí nemôžu prísť na vstupnú konzultáciu a chcú získať informácie o protónovej liečbe, je možná on-line konzultácia s lekárom. Účinná a moderná liečba rakoviny v Protónovom centre je hradená onkologickým pacientom všetkými zdravotnými poisťovňami. (pacient môže požiadať svoju ZP na Slovensku o udelenie súhlasu na liečbu v cudzine cez formulár S2)

Publikované: 05. 01. 2024

Kategória: Zdravie

Autor: Tereza Cimburová