Registrácia ochrannej známky: na čo si dať pozor?

Dnes sa s ochrannými známkami stretávame na každom kroku. Čoraz viac spoločností si registruje ochranné známky, aby ochránili svoje značky a logá a nielenže neprišli o zisky, ale aby neparazitovali na svojej povesti. Preto sa v dnešnom článku pozrieme na kroky, ktoré predchádzajú registrácii ochrannej známky, a na najčastejšie chyby, ktoré môžu registráciu ochrannej známky zničiť.

Čo je ochranná známka?

Ochranné známky sú právnym nástrojom na ochranu značky. Umožňuje spoločnostiam odlíšiť sa, svoje výrobky a služby od tých, ktoré ponúkajú podobný tovar na trhu. Môže to byť čokoľvek, čo sa dá graficky znázorniť, napríklad písmeno, slovo, fráza alebo logo. Môže ísť aj o konkrétne zoskupenie farieb, tvarov výrobku alebo obalu alebo ich kombináciu. Ochrannou známkou môže byť aj hudobné znázornenie, napríklad jednoduchý jingel alebo zoskupenie tónov. Pri výbere značky, ktorá vás bude reprezentovať, musíte brať do úvahy, že ide o dlhodobú záležitosť. Vyberajte preto opatrne alebo si nechajte poradiť od odborníkov ako je napríklad spoločnosť Patentoid. Určite sa to oplatí.

Ako prebieha proces registrácie ochrannej známky?

Ďalším krokom je samotná registrácia ochrannej známky. Musí byť zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva. Prijíma tiež žiadosti o registráciu a riadi celý schvaľovací proces, ktorý trvá v priemere 6 mesiacov. Počas tohto obdobia úrad skúma, či má ochranná známka všetky predpísané požiadavky a vlastnosti alebo či už nie je zapísaná rovnaká alebo podobná ochranná známka. Žiadosti tiež zverejňuje, aby sa k nim mohla vyjadriť verejnosť. Ak nie sú podané žiadne námietky ani pripomienky alebo ak nie sú zamietnuté, zápis sa vykoná a ochranná známka je zapísaná.

Vyhnite sa zbytočným chybám

Najčastejšou chybou prihlasovateľa je nedostatočný prieskum už zapísaných ochranných známok. Preto sa často stáva, že prihláška je zamietnutá z dôvodu, že podobná ochranná známka už existuje. Ďalšou častou chybou je nesprávne alebo nedostatočné vyplnenie formulára žiadosti. Ďalším dôvodom odmietnutia je nízka kvalita grafického návrhu. Preto si starostlivo pripravte dokumenty, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám v procese schvaľovania. Ochranná známka a jej registrácia pomôže vášmu podnikaniu, dodá vašej spoločnosti prestíž a zviditeľní ju medzi vašimi konkurentmi. A to je dnes nevyhnutné.

Publikované: 23. 06. 2022

Kategória: Financie a podnikanie

Autor: Viola Vondráková