Pomôže vám komplexná správa budov zbaviť vás problémov so susedmi?

Bývanie je jedna zo základných potrieb človeka, ktorej uspokojenie závisí od toho, či máte alebo nie na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. V podstate je to jedno, charakter vzťahu k nehnuteľnosti až tak nerozhoduje. Veľmi veľkým faktorom, ktorý ovplyvňuje naše bývanie – sú susedia. Nakoľko je v bytovom dome majiteľov viac, je nutné, aby si zvolili za seba jedného zástupcu, ktorý možno pri dobrej správe dokáže vyriešiť aj vaše vzťahy so susedom.

Aké má správa bytov povinnosti?

Kompetentná správa bytového domu je hlavnou úlohou manažéra menovaného správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi nehnuteľností, ktorý má v správe. Komplexná správa budov má svoj vlastný zoznam povinností, ktoré sú uvedené v popise zamestnania a domovom poriadku. Osoby, ktoré majú tieto povinnosti na starosti sa riadia podľa stanovených pravidiel a povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zmluvy. Najčastejšie ide o tieto práva a povinnosti:
  • V prvom rade je to správa zverených financií, kam patrí aj vyúčtovanie a fond.
  • Potom je to technická stránka správy. Revízie, servis, údržba a opravy.
  • A nakoniec právna oblasť, napríklad vymáhanie, riešenie sporov a kontrola plnenia povinností.
Z právneho hľadiska a ďalších vyplývajúcich povinností by vám dobrá správa bytov v Bratislave mohla pomôcť urovnať aj niektoré susedské vzťahy. Minimálne tým, že dotknuté osoby upovedomí o ich právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z vyhlášok a nariadení každému vlastníkovi bytu.

Čo musia dodržiavať majitelia a nájomníci?

Svoje povinnosti a práva nemá len správca, ale aj každý jeden majiteľ alebo nájomník bytu. Je to vlastne vzájomná súhra všetkých spoločných činiteľov. V prvom rade by ste mali mať a poznať obsah domového poriadku, mať zástupcu vchodu a vždy sa snažiť dodržiavať povinnosti v záujme čo najvyššej ochrany svojho a spoločného majetku. Tak, aby ste nerušili susedov a nebránili právam, ktoré im vyplývajú z ustanovených dokumentov. Aby ste mali v byte a celom bytovom dome vzájomnú súhru a harmóniu, po ktorej túžia všetci. Dobrá správa bytov by sa o to mala zaslúžiť bez najmenších a zbytočných problémov.

Publikované: 01. 10. 2019

Kategória: Bývanie

Autor: Viola Vondráková