Valčekové ložiská - konštrukcia, funkcia a použitie

Hoci sú ložiská dnes už bežnou záležitosťou, mnohí ľudia ich nepoznajú, pretože väčšina ľudí nemá predstavu o tom, čo je to ložisko. Ložisko je drobná súčiastka s priamou konštrukciou a relatívne jednoduchou mechanikou, ktorá ovláda otáčanie najrôznejších zariadení a strojov, napríklad pomalobežnej žmýkačky, bicykla, miešačky alebo ventilátora. Ložiská sú najuznávanejšie pre svoju schopnosť výrazne minimalizovať trenie medzi komponentmi navzájom, čím zabezpečujú hladký a tichý chod zariadení.

Štruktúra valivého ložiska je nasledovná:

Konštrukcia ložiska je pomerne jednoduchá. Skladá sa z troch základných častí:
  • vnútorný krúžok – slúži na montáž ložiska na hriadeľ (alebo iný prvok),
  • vonkajší krúžok - slúži na upevnenie ložiska v puzdre (alebo inom puzdre),
  • valivý prvok ložiska - je inštalovaný medzi krúžkami
Na oboch krúžkoch sú dráhy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní trenia. Hlavná dráha má na starosti prepravu primárnych zaťažení, zatiaľ čo pomocná dráha má na starosti prepravu všetkých ostatných predmetov. Valivé súčasti ložísk môžu mať rôzne formy (guľôčky, valčeky, kužele atď.). Klietka je (niekedy voliteľnou) súčasťou ložiska, ktorá pomáha udržiavať konštantnú medzeru medzi valivými telesami, ale tiež výrazne znižuje zložitosť zostavenia ložiska. Valivé ložisko môže mať zabudované aj vlastné tesnenie, ktoré zabraňuje znečisteniu vnútra ložiska a presakovaniu maziva.

Na čo slúži ložisko?

Činnosť valivého ložiska je rovnako jednoduchá ako jeho konštrukcia. Ide o otáčanie (valenie) valivého telesa ložiska medzi krúžkami, ktoré sa aktivujú. Hlavným cieľom tohto jednoduchého riešenia je znížiť trenie medzi hriadeľom a puzdrom. Keď je hriadeľ nainštalovaný bez ložiska, oba komponenty hriadeľa a puzdra sa o seba priamo trú. Trenie vznikajúce pri tomto kontakte spôsobuje, že súčasti sú hlučné a energeticky náročné, ako aj ich rýchle opotrebovanie (hriadeľ sa zmršťuje, otvor v puzdre sa rozširuje). V dôsledku toho sa musia častejšie vymieňať. To všetko vedie k značným výdavkom a nepríjemným skúsenostiam. Riešením týchto problémov je použitie valivých ložísk. Ich správna aplikácia a použitie môže priniesť celý rad výhod vrátane: tichšej a efektívnejšej prevádzky systému, zníženia trenia, čo vedie k zníženiu opotrebovania komponentov systému, nižšej spotreby energie a nižších nákladov na údržbu a prevádzku.

Štandardné valčekové ložiská - aplikácie

Valivé ložiská našli významné uplatnenie v automobilovom priemysle vďaka svojmu valivému účinku a výhodám. Ložiská sa používajú napríklad v prevodovke, hnacom ústrojenstve, spojkovom mechanizme, konštrukcii diferenciálu, hnacích nápravách, zadnej hnacej náprave, ako aj v čerpadle kvapaliny, palivových čerpadlách, ventilátore alebo alternátore v automobiloch. Valčekové ložiská sa používajú aj v rôznych iných strojoch, ako sú domáce spotrebiče, bicykle, relé, kolieskové korčule a veterné mlyny. Valčekové ložiská sa využívajú aj v širokom spektre aplikácií, napríklad pri spracovaní potravín a plnení nápojov do fliaš.

Publikované: 06. 05. 2022

Kategória: Technika

Autor: Viola Vondráková