Valčekové ložiská - konštrukcia, funkcia a použitie

Hoci sú ložiská dnes už bežnou záležitosťou, mnohí ľudia ich nepoznajú, pretože väčšina ľudí nemá predstavu o tom, čo je to ložisko. Ložisko je drobná súčiastka s priamou konštrukciou a relatívne jednoduchou mechanikou, ktorá ovláda otáčanie najrôznejších zariadení a strojov, napríklad pomalobežnej žmýkačky, bicykla, miešačky alebo ventilátora. Ložiská sú najuznávanejšie pre svoju schopnosť výrazne minimalizovať trenie medzi komponentmi navzájom, čím zabezpečujú hladký a tichý chod zariadení.

Konštrukcia ložiska je pomerne jednoduchá. Skladá sa z troch základných častí:

  • vnútorný krúžok – slúži na montáž ložiska na hriadeľ (alebo iný prvok),
  • vonkajší krúžok - slúži na upevnenie ložiska v puzdre (alebo inom puzdre),
  • valivý prvok ložiska - je inštalovaný medzi krúžkami

Na oboch krúžkoch sú dráhy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní trenia. Hlavná dráha má na starosti prepravu primárnych zaťažení, zatiaľ čo pomocná dráha má na starosti prepravu všetkých ostatných predmetov.

Valivé súčasti ložísk môžu mať rôzne formy (guľôčky, valčeky, kužele atď.).

Klietka je (niekedy voliteľnou) súčasťou ložiska, ktorá pomáha udržiavať konštantnú medzeru medzi valivými telesami, ale tiež výrazne znižuje zložitosť zostavenia ložiska.

Valivé ložisko môže mať zabudované aj vlastné tesnenie, ktoré zabraňuje znečisteniu vnútra ložiska a presakovaniu maziva.

>Na>Š

Publikované: 06. 05. 2022

Kategória: Technika

Autor: Viola Vondráková